Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
acceptance
[ək'septəns]

1. приемане, получаване

to beg someone's ACCEPTANCE of something моля някого да приеме нещо

2. одобрение, приемане, благосклонен прием

3. общоприето значение на дума

4. търг. акцептиране, акцепт


Търсената дума е намерена