Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
accident
['æksidənt]

1. нещастен случай, злополука, катастрофа, премеждие, нещастие

without ACCIDENT бла гополучно

ACCIDENTs will happen стават такива работи, всичко може да се случи/се случва

ACCIDENT insurance за страховка срещу злополука

to meet with a fatal ACCIDENT умирам при злополука

industrial ACCIDENT злополука производството, авария

ACCIDENT rate коефициент на про мишлените злополуки

2. случайност, несъществено обстоястелство/качество

by ACCIDENT случайно

3. нерав ност, гънка (на терен)


Търсената дума е намерена