Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
accessory
[ək'sesəri]

I
. 1. допълнителен. добавъчен, спо магателен, второстепенен

2. юр. съучастнически

3. геол. акцесорен

II. 1. юр. съучастник

ACCESSORY to a crime съучастник в престъпление

ACCESSORY before the act юр. съучастник, под будител, помагач, съизвършител

ACCESSORY after the act юр. съучастник, укривател

2. допълнителна част, до бавка. аксесоар, детайл от общ план

р1 допълнителни принадлежности (към кола, облекло и пр.) 3. pl тех. принадлежности, арматура


Търсената дума е намерена