Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
accessible
[ək'sesobl]

1. достъпен, достижим

the col lection is not ACCESSIBLE to the public колекцията не e открита за посетители

2. податлив, поддаващ се (to на)

ACCESSIBLE to bribery податлив на подкуп, подкупен

ACCESSIBLE to pity милостив, милозлив


Търсената дума е намерена