Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
access
['ækses]

1. достъп (to до)

easy of ACCESS лесно достъпен, леснодостижим

difficult of ACCESS труднодос тъпен, труднодостижим

door that gives ACCESS to a room врата, през която се влиза в стая

to gain ACCESS to someone добирам се до някого

2. внезапен пристъп/ата-ка (на болест), изблик (на чуства и пр.)

3. прибавяне, увеличаване, нарастване


Търсената дума е намерена