Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
draught
[dra:ft]

I
. 1. теглене

beast of DRAUGHT впрегатно животно

2. течение, тех. тяга

to feel the DRAUGHT духа ми, усещам течение

прен. sl. на тясно съм, загазил съм (особ. парично)

3. регулатор (на въздух, газ в печка)

4. точене (на питие)

wine/beer on DRAUGHT наливно вино/бира

5. глътка

at a DRAUGHT на един дъх

6. (доза) лекарство

black DRAUGHT силно очистително

7. мор. водоизместимост, газене

8. хвърляне (на рибарска мрежа), улов

9. рl дама (игра)

10. draft

11. attr впрегатен

12. attr наливен

II. вж. draft


Търсената дума е намерена