Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
drawing-pin
['drɔ:iŋpin]

n
(чертожно) кабърче


Търсената дума е намерена