Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
drawing
['drɔ:iŋ]

1. рисуване

машинно чертане (и mechanical DRAWING), рисунък

out of DRAWING погрешно/лошо нарисуван, без перспектива

2. рисунка, чертеж, скица, графична рисунка/композиция

line DRAWING рисунка с молив/перо

3. дърпане, теглене, изтегляне (на жица и пр.)

4. теглене (на лотария), тираж, изтеглена сума

5. закаляване на метал


Търсената дума е намерена