Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
drawing-board
['drɔ:iŋbɔ:d]

1. чертожна дъска

2. начален стадий (на работа)

still on the DRAWING-BOARD още в началния стадий

back to the DRAWING-BOARD разг. трябва да почнем пак от началото (след неуспех)


Търсената дума е намерена