Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
accommodate
[ə'kɔmədeit]

1. приспособявам, приго дявам, пригаждам

2. настанявам, подслонявам, давам квартира на

to be well ACCOMMODATEd живея в удобно жилище

3. разквартирувам (войска и пр.)

4. побирам (за салон, кола и пр.)

5. правя услуга/услужвам на

6. давам, снабдявам, доставям

to ACCOMMODATE someone with a loan давам заем на някого

7. сдобрявам, помиря вам, примирявам

to ACCOMMODATE differences изглаждам раз личия/разногласия

8. съгласувам (се) /съгласявам (се) с

9. физиол. приспособявам (се), акомодирам (се)


Търсената дума е намерена