Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
drone
[droun]

I
. 1. търтей (и прен.)

2. бръмчене (на пчела, мотор и пр.)

3. монотонно/провлачено пеене/говор

4. звук на гайдуница

5. басова партия (при хорово пеене)

6. ав. самолет с дистанционно управление (без пилот)

II. 1. бръмча, руча

2. говоря/пея монотонно/провлачено

3. безделнича

to DRONE away one's youth пропилявам младостта си (в безделие)

4. to DRONE on говоря/действувам/извършвам се скучно/еднообразно


Търсената дума е намерена