Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
drop-off
['drɔp,ɔf]

1. стръмен наклон, спускане направо надолу

2. рязко намаление (на посещения и пр.)


Търсената дума е намерена