Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
droop
[dru:p]

I
. 1. свеждам (се), навеждам (се), клюмвам

2. свеждам, навеждам (очи), поет. клоня към залез, клюмвам, вяхна, увяхвам, линея

II. 1. свеждане, навеждане, клюмване

2. униние, унилост


Търсената дума е намерена