Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
drink
[driŋk]

I
. 1. v (drank, drunk поет. drunken) пия, изпивам

to DRINK to someone / (to) someone's health пия за здравето на някого, пия наздравица за някого

to DRINK deep of пия жадно, пия на големи глътки

you must DRINK as you have brewed каквото си надробил, такова ще сърбаш

2. пия, пиянствувам, пияница съм

to DRINK hard/heavily много пия

to DRINK oneself drunk напивам се

to DRINK oneself into debt потъвам в дългове от пиянство

to DRINK oneself into oblivion пия до забрава

to DRINK oneself to death умирам от пиянство

to DRINK someone under the table надпивам някого, всмуквам влага (за растение), вдишвам дълбоко

drink away изпивам, пропивам (пари, имот), удавям (грижи и пр.) с пиене

drink down изпивам/глътвам наведнъж

надпивам (някого), -drink away

drink
in прен. поглъщам жадно, попивам, опивам се от, захласвам се по (дума, гледка и пр.), слушам прехласнат, поглъщам влага (за растение)

drink off изпивам/глътвам наведнъж

drink up изпивам

DRINK up! изпийте/изпразнете чашите! екс!

II. 1. питие, напитка

hard/strong DRINKs спиртни напитки

soft DRINKs безалкохолни напитки

2. глътка, чаш (к) а, изпито количество

to have/take a DRINK пия, пийвам

a DRINK of water глътка/чаша/малко вода

long DRINK коктейл със сода в голяма чаша

short DRINK (чаша) непримесено/неразредено питие, пиене, пиянство

to take to DRINK пропивам се, удрям го на пиянство

in DRINK пиян, в пияно състояние

to be in DRINK/the worse for DRINK/under the influence of DRINK пиян съм

sl. the DRINK морето

to go into/to hit the DRINK удавям се


Търсената дума е намерена