Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
drinkable
['driŋkəbl]

I
. a годен/добър за пиене

II. n pl напитки


Търсената дума е намерена