Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
drip
['drip]

I
. 1. капя, пускам капка по капка

his hands DRIPped with blood от ръцете му капеше кръв

to DRIP with wet цял съм мокър

2. ам. прен. изпълнен/препълнен съм, отрупан/претрупан съм

her voice DRIPped sarcasm гласът и бе изпълнен със сарказъм

novel that DRIPs sentimentality блудкаво сантиментален роман

uniform DRIPping with gold braid униформа, цялата покрита със златни ширити

II. 1. капене, капка, шум от капки

2. dripmoulding

3. sl. глупав/скучен/безхарактерен човек, мекотело

4. sl. блудкаво ласкателство, лигавене

5. sl. недоволство, ръмжене

6. мед. венозна инфузия/система


Търсената дума е намерена