Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
drink-offering
['driŋk,ɔfəriŋ]

n
рел. дар от вино/масла и пр


Търсената дума е намерена