Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
drawn
[drɔ:n]

I
. вж. draw

II
. 1. нерешен, без резултат/победа (за състезание, сражение)

2. измъчен, изпит, изопнат (за лице)

3. изваден, гол (за нож и пр.)

4. мин. изкопан

5. (с) топен (за масло)


Търсената дума е намерена