Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
accommodation
[əkɔmə'deiʃn]

1. приспособяване, при годяване

2. помещение, квартира

overnight ACCOMMODATIONs (условия за) пренощуване/преспиване

3. настаня ване, подслоняване, разквартируване

4. ам. р1 храна и квартира

5. съгласуване, сговорчивост

to come to an ACCOMMODATION постигам съгласие/компромисно решение

6. сдобряване, помиряване, изглаждане на разно гласия

7. удобство, улеснение

8. любезност, услуж ливост

9. заем

10. физиол. акомодация

11. accommodation bill


Търсената дума е намерена