Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
drive
[draiv]

I
. 1. карам, гоня, пъдя (добитък, дивеч и пр.), преследвам, подплашвам (дивеч, за да се събере на едно място), пропъждам, изгонвам (неприятел)

to DRIVE the country for game търся дивеч

to DRIVE into a corner прен. притискам до стената, поставям натясно

2. чукам, зачуквам, забивам (се), вкарвам (нож, гвоздей и пр.)

to DRIVE a nail home забивам гвоздей до главичката

прен. докарвам/довеждам дoкрая

to DRIVE a lesson home втълпявам, накарвам добре да почувствува/разбере

to DRIVE something into someone's head набивам/втълпявам някому нещо

to DRIVE something out of someone's head избивам нещо от главата на някого

3. удрям, запращам, изпращам (топка-при игра), изпращам, мятам (стрела и пр.)

to DRIVE a charge home воен. улучвам целта

4. карам (превозно средство), карам, управлявам, движа, привеждам в движение (машина), карам, закарвам, откарвам, докарвам (с превозно средство), возя (се)

to DRIVE over someone прегазвам някого

to DRIVE a pen/quill писателствувам

5. върша, правя (търговия, сделка)

6. прокарвам (тунел, път и пр.)

7. докарвам, довеждам (до някакво състояние)

принуждавам, тласкам (to)

to DRIVE someone into doing something принуждавам някого да извърши нещо

I won't be DRIVEn няма да допусна да ми се налагат

to DRIVE someone mad/crazy/demented/out of his senses подлудявам някого

to DRIVE someone wild вбесявам някого

8. шибам, блъскам, тласкам, нося (за вятър, дъжд, вълни), отнасям, изхвърлям, изтласквам, натрупвам, нося се стремително

to DRIVE before the wind/storm нося се стремително напред, тласкан от бурята

to be DRIVEn out of one's course отклонявам се от пътя си поради силен вятър

DRIVEn snow преспа, навят сняг

9. претоварвам, преуморявам, експлоатирам

10. отлагам

11. пускам (трупи) по вода

12. проявявам предприемчивост/замах

drive against блъскам се о, хвърлям се срещу/върху

drive along карам, гоня (добитък и пр.), пътувам с кола, карам кола

drive at преследвам, целя

I see what you're driving at виждам накъде биеш/какво целиш/какво искаш да кажеш

работя неуморно/непрестанно над, to let DRIVE at замахвам/запращам/изстрелвам по

drive away изгонвам, прогонвам, пропъждам (и мисли, грижи)

отпътувам, тръгвам (с кола и пр.) to DRIVE away at работя неуморно/непрестанно над

drive back отблъсквам, потискам, сподавям (чувство и пр.), докарвам обратно, връщам се (с кола и пр.)

drive down откарвам/довеждам/отивам на село/в провинцията, принуждавам (самолет) да кацне, потискам (чувство и пр.)

drive in забивам, набивам, зачуквам (гвоздей и пр.), връщам се, пристигам (с кола и пр.), вкарвам, прибирам (кола и пр.)

drive off-drive away

drive
out изгонвам, прогонвам, пропъждам, избивам, изваждам (гвоздей и пр.), излизам с кола

drive through забивам, промушвам

to DRIVE one's fist through a window разбивам прозорец с юмрук, (пре) минавам, пътувам през

drive under потискам, сподавям (чувство и пр.)

drive up приближавам (се), спирам (за кола)

II. 1. разходка (с кола и пр.)

2. път (за коли и пр.), алея (за коли) към къща, широк път в гора, просека

3. преследване, гонене, гонитба (на дивеч)

4. енергия, сила, предприемчивост, динамизъм

5. псих. подтик, импулс, инстинкт, неудържим стремеж

6. тех. привеждане в движение, двигателен механизъм, място на кормилото (в кола)

left/right-hand DRIVE ляво/дясно управление

7. сп. плосък удар (при тенис и пр.), полет (на топка)

8. воен. удар, стремително нападение, атака

9. кампания

10. ам. събиране на говеда, за да им се сложи клеймо, събрани говеда

11. пускане (на трупи) по вода, натрупани трупи при пускане

12. състояние на (голямо) напрежение

1. игра (на карти и пр.) с много участници/няколко карета


Търсената дума е намерена