Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
drill
[dril]

I
. n свредел, бургия, бормашина

II. v пробивам дупка (със свредел и пр.)

пускам сонда (for)

пробивам (и с through)

to DRILL a hole in разг. застрелвам

III. 1. тренировка, гимнастическо упражнение, воен. строева подготовка

DRILL cartridge халосен патрон

2. рутина, строга дисциплина

IV. v обучавам (и войници), тренирам

упражнявам (in), минавам строево обучение

to DRILL an idea into someone внушавам някому нещо

V. 1. (засята) бразда

2. редосеялка

VI. v сея/торя на бразди/редове

VII. n памучен/ленен габардин

VIII. n зоол. вид мандрил (Mandrillus leucophaeus)

IX. n зоол. вид морски охлюв (Urosalpinx cinerea)


Търсената дума е намерена