Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
drunk
[drʌŋk]

I
. вж. drink

II
. 1. пиян

to get DRUNK напивам се

as DRUNK as a lord/a fish/a fiddler/an owl/ам. a boiled egg пиян-залян

2. пиян, опиянен (with от)

III. 1. юр. човек, подведен за пиянство

2. пиян човек

sl. запиване

to be on the DRUNK запивам се


Търсената дума е намерена