Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
dry
[drai]

I
. 1. сух, изсъхнал, пресъхнал

DRY land суша (земя)

DRY harbour пристанище, което остава без вода при отлив

to pump a well DRY източвам всичката вода от кладенец

to wring DRY изцеждам, изстисквам

to run/go DRY изсъхвам, пресъхвам (за кладенец и пр.), оставам без гориво/масло (за мотор), прен. изчерпвам се (за писател), преставам да говоря, пресеквам

DRY spell метеор. период без валежи

DRY bread/toast сух/препечен хляб без масло

2. жаден, изжаднял, който причинява жажда/кара на вода

to be/feel DRY жаден/изжаднял съм

3. ист. сух (който забранява продажба и употребa на спиртни напитки)

to go DRY въвеждам сух режим

4. сух, скучен, безинтересен, прен. ялов, непродуктивен

5. сух, студен (за маниер и пр.), необщителен, въздържан, студен, ироничен (за усмивка), неемоционален, строг (за стил и пр.)

DRY humour невъзмутим/спокоен/сдържан хумор

6. прост, гол, неукрасен (за факти и пр.)

7. сух (за процес на обработка)

DRY masonry зидария без хоросан

8. резлив, сух, който не е сладък (за питие)

DRY run разг. репетиция, учебна стрелба

II. 1. съхна, изсъхвам, суша, изсушавам, избърсвам

2. пресъхвам

пресушавам (често с up), преставам да давам мляко, прегорявам

правя (крава и пр.) да престане да дава мляко (често с up)

3. театр. забравям си репликата (и с up)

dry off изсушавам, пресушавам, изсъхвам, пресъхвам, изпарявам се

dry out изсъхвам, пресъхвам, лекувам се срещу алкохолизъм/наркомания

dry up пресушавам, правя да пресъхне (кладенец и пр.), пресъхвам (за кладенец и пр.), изсъхвам, съсухрям се (и прен.), прен. изчерпвам се, ставам безинтересен/непродуктивен, млъквам, забравям какво съм искал да кажа, карам някого да млъкне

DRY up! млъкни! стига! театр. забравям си репликата

III. 1. сухо/закрито място, сушина, закрито

2. сухо време, суша, засуха

3. привърженик на сухия режим


Търсената дума е намерена