Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
drove
[drouv]

I
. вж. drive

II
. 1. черда

2. път, по който се карат говеда

3. тълпа, вълна (от хора), in DROVEs на тълпи/вълни/тумби

4. широко каменарско длето

5. тех. длаб

6. тесен напоителен/отводнителен канал

III. 1. карам черда

2. дялам с каменарско длето


Търсената дума е намерена