Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
driver
['draivə]

1. шофъор, водач на превозно средство, машинист (на влак и пр.), ватман, колар, кочияш, файтонджия

private DRIVER любител шофъор

DRIVER's seat място на шофъора, прен. ръководно място

2. човек, който кара добитък, говедар, коняр, лов. гонач

3. надзирател (на роби)

експлоататор, човек, който кара да му се работи непрестанно (и slave-DRIVER)

4. тех. задвижващо колело, механизъм за привеждане в движение

5. сп. пръчка за голф за дълги удари

6. driver ant


Търсената дума е намерена