Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
drift
[drift]

I
. 1. (бавно) течение, морско/речно течение

2. мор., ав. дрейф, отклонение, отнасяне

3. направление, насока, тенденция, намерение, стремеж, цел, смисъл

I see your DRIFT виждам накъде биеш

4. пасивност, бездействие

policy of DRIFT пасивна политика

5. преспа, нанос, куп, струпване (на пясък, облаци и пр.), геол. нанос (от ледник и пр.)

6. плавей

7. плаваща рибарска мрежа

8. шибан от вятъра дъжд, пушек и пр., носени от вятъра облаци, подкарано стадо

9. мин. хоризонтална галерия

10. воен. шомпол

11. тех. пуасон, пробой (ник), дорн, замба, клин за избиване

12. постепенна промяна (на отношение и пр.), отклонение (от правилно тълкуване и пр.)

II. 1. нося (се), отнасям (се), дрейфирам

to DRIFT apart разделяме се, отчуждаваме се

2. разнасям (се), разпръсквам (се) (за дим, облаци и пр.) (away)

3. пускам трупи (по вода)

4. бездействувам, нищо не правя, оставям се да ме носи течението, оставям се на съдбата

5. нося се без компас, движа се безцелно, скитам

to DRIFT in свръщам, наминавам

to DRIFT from job to job постоянно си меня работата, the conversation DRIFTed from one topic to another разговорът минаваше от тема на тема

6. тех. разширявам отвор

7. рикоширам, отплесвам се, отскачам


Търсената дума е намерена