Начало Английски Български Тестове Системни

Транслитерация

От тук може да проверите как правилно се превежда (транслитерира) името ви на латиница или някое населено място, географско понятие и пр. Транслитерацията от български към латински букви се извършва според Закона за транслитерацията обнародван на 9 март 2009 г.

OFF