Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
duck
[dʌk]

I
. 1. патица (Anas)

2. прен. пиле (нце), душа, душичка (като обръщение и DUCKs, DUCKy)

DUCK of a child сладко дете, сп. нулев резултат

to break one's DUCK отбелязвам първата си точка/гол

like a (dying) DUCK in a thunderstorm слисан, смаян, изплашен, безпомощен

it glances off him like water off a DUCK's back все едно, че нищо не си му казал/нищо не е станало, от едното влиза, от другото излиза

to take to something like a DUCK to water лесно свиквам/лесно се справям с нещо, много обичам нещо

to make/play DUCKs and drakes хвърлям плоски камъчета по вода, така че да подскачат

to make DUCKs and drakes of, to play DUCKs and drakes with пропилявам

lame DUCK човек, на когото не върви, неудачник

фалирал човек, defaulter, разнебитен/негоден кораб/самолет и пр.

sitting DUCK удобен/лек прицел за подигравка/критика и пр.

DUCK soup sl. лесна работа

II. 1. док (плат)

2. рl дочени панталони

III. n воен. разг. камион амфибия

IV. 1. навеждам (се) бързо, свивам се (за да избегнa удар и пр.), покланям се леко, спускам се бързо

2. гмуркам (се), потапям (се), топвам (се), разг. измъквам се (от отговорност и пр.), офейквам

V. 1. бързо навеждане, свиване, спускане

2. топване, натопяване, гмуркане


Търсената дума е намерена