Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
dress
[dres]

I
. 1. обличам (се), обличам се официално

докарвам се (и с up)

2. украсявам, нареждам, подреждам, мор. украсявам кораб със знаменца

to DRESS a shop window подреждам витрина

to DRESS the streets украсявам улиците (по някакъв случай)

3. тимаря, чеша, чистя (кон)

4. приготвям, гарнирам, подправям (салата)

5. изработвам, обработвам (кожи, тъкани), шлифовам (камък), скробвам (прежда), апретирам (плат), рендосвам, дялам

6. мин. обогатявам (руда)

7. торя (земя)

8. изравнявам, воен. равнявам се

to DRESS by the right равнявам се надясно

right/left DRESS! надясно/наляво равнис

9. чистя (пиле, риба и пр.), приготвям за готвене

10. почиствам, намазвам, превързвам (рана)

11. to DRESS one's hair сресвам се, правя си косата/прическа

dress down нахоквам здравата, напердашвам, тимаря, чеша, чистя (кон)

dress out гиздя се, докарвам се

dress up обличам (се) изискано/официално

маскирам (се) (as като), представям в по-добра светлина, разкрасявам

II. 1. облекло, дрехи, рокля

full DRESS вечерно облекло, воен. парадна униформа

evening DRESS вечерно облекло, фрак, смокинг, вечерна рокля

morning DRESS официално дневно облекло

2. прен. облекло, премяна, одеяние

a French book appearing in English DRESS френска книга, преведена на английски език

III. 1. официален

DRESS affair официален случай/прием

2. (подходящ) за рокля

DRESS length плат за една рокля


Търсената дума е намерена