Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
drain
[drein]

I
. 1. отводнявам, пресушавам, дренирам

2. оттичам се, изцеждам се, изсъхвам

3. мед. дренирам

4. изпивам, пресушавам (и to DRAIN dry)

5. прен. лишавам (of)

6. изразходвам (средства и пр.)

7. изчезвам постепенно (и с away)

8. снабдявам с дренажна система/канализация

II. 1. отводнителен канал/тръба

рl канализация

2. водосточна тръба

3. мед. дренажна тръбичка, катетър

4. прен. изтощаване, разход, изразходване (на сили, пари и пр.), тежест, бреме

5. разг. глътка

6. рl утайка

to go down the DRAIN разг. похабявам се, отивам на вятъра

so much money down the DRAIN толкоз пари на вятъра

to laugh like a DRAIN кикотя се


Търсената дума е намерена