Начало Английски Български Тестове Системни

Двупосочен английско-български речник

OFF  
drafting
['dra:ftiŋ]

1. чертане

DRAFTING paper хартия за чертане

2. планиране, проектиране, съставяне, редакция, формулировка


Търсената дума е намерена