Начало Английски Български Тестове Системни

Търсене във всички избрани речници

OFF  
natural
['nætʃrəl]

I
. 1. естествен, природен, натурален

NATURAL gas естествен/природен газ

NATURAL selection биол. естествен подбор

NATURAL history/science естествознание, естествени науки

NATURAL forces/phenomena природни сили/явления

someone's NATURAL life целият живот на някого

2. естествен, истински, верен, реален

3. вроден, присъщ, естествен, непристорен

NATURAL poet, etc. роден поет и пр.

with the bravery NATURAL to him с присъщата за него храброст

it comes NATURAL to him удава му се, това му е вродено

4. самороден

5. непросветен, див

6. роден, истински (за родител и пр.)

7. извънбрачен (за дете)

8. муз. основна неалтерована (за музикална степен)

II. 1. идиот по рождение

2. муз. основна неалтерована музикална степен, бекар

3. разг. природно надарен човек (for)

he's a NATURAL for the job той е роден за тази работа

4. разг. нещо очевидно подходящо, нещо, което ще има успех


Търсената дума е намерена