Начало Английски Български Тестове Системни

Списък с думи на двупосочния английско-български речник

Думи започващи с буквите DE

deacon deaconess deacopry deacopry-ship dead dead-alive dead-and-alive dead-beat dead centre deaden dead-end dead-eye deadfall dead-freight dead hand dead-head dead heat dead-house dead-letter dead-level dead-light deadline deadliness dead load deadlock deadly deadly nightshade deadmen deadness dead-nettle deadpan dead-pay dead point dead-reckoning dead-set dead-shot dead-wall dead-water dead-weight dead-wood dead-work deaf deaf-aid deaf-and-dumb deafen deafening deaf-mute deafness deal dealer dealing dealings dealt dean deanery deanship dear dearie dearly dearth deary death death-adder death-bed death benefit death-blow death certificate death cup death-dealing death-duty deathless deathlike deathly death marked death-mask death penalty death-rate death-rattle death-roll death sentence death's-head death tax death-toll death-trap death-warrant death-watch deb debacle debag debar debark debarkation debarkment debarment debase debased debasement debatable debate debating-society debauch debauched debauchee debauchery debenture debentured debilitate debility debit debonair debouch debouchment debouchure debrief debris debt debt-collector debtee debtor debug debunk debut debutant debutante deca decad decade decadence decadent decaffeinate decagon decagonal decahedral decahedron decal decalcify Decalogue decamp decampment decant decantation decanter decapitate decapitation decapod decarbonate decarbonize decasualization decathlon decay decayed decease deceased deceit deceitful deceivable deceive decelerate deceleration December decency decennary decennial decenniun decent decentralize deception deceptive decibel decide decided decidedly decider deciduous decigram decigramme decilitre decimal decimalism decimalist decimalize decimally decimate decimation decimetre decipher decipherable decipherment decision decisive decitizenize deck deck-chair deck-hand deck-house decking deckle deckle-edged deck-passage deck-passenger deck-roof deck-tennis declaim declamation declamatory declarable declarant declaration declarative declaratory declare declass declasse declassed declassify declension declensional declinable declination declinational declinator decline declivity decode decompose decorate decoration decorative decorous decorum decoy decrease decree decrepit decrepitude decry dectractory dedicate dedication dedicatory deduce deduct deduction deed deem deep deepen deep-laid deeply deep-set deer deface defalcate defalcation defamation defamatory defame default defeat defeatism defecate defecation defect defection defective defence defenceless defend defendant defender defensible defensive defer deference deferential deferment defiance defiant deficiency deficient deficit defile defilement define definite definition definitive deflate deflation deflect deflection deforest deform deformation deformed deformity defraud defray deft defunct defy degeneracy degenerate degeneration degradation degrade degrading degree dehydrate deify deign deity deject dejection delay delectable delegate delegation delete deleterious deletion deliberate deliberation deliberative delicacy delicate delicious delight delightful delimit delimitate delimitation delineate delineation delinquency delinquent deliquesce delirious delirium deliver deliverance delivery dell delude deluge delusion delusive delve demandable demandant demand deposit demander demarcate demarcation demarch demarche demark demarkation dematerialize demean demeanour dement demented dementia demerit demesmerize demesne demigod demijohn demilitarize demi-mondaine demi-monde demi-rep demi-repdom demise demisemiquaver demission demit demitasse demiurge demivolt demo demob demobilization demobilize democracy democrat democratic democratism democratization democratize demode demoded demogorgon demographer demographic demography demoiselle demolish demolition demon demoness demonetization demonetize demoniac demoniacal demonic demonism demonist demonize demonocracy demonolatry demonologist demonology demonry demonstrability demonstrable demonstrably demonstrate demonstration demonstrationist demonstrative demonstratively demonstrativeness demonstrator demoralization demoralize demos demote demotic demotion demount demountable demulcent demur demure demureness demurrable demurrage demurrer den denarius denary denationalization denaturalization denaturalize denature denaturize denazification denazify dendriform dendroid dendrologist dendrology dene denegation dengue dengue-fever deniable denial denier denigrate denigration denigrator denim denitrate denitrify denizen denominate denomination denominational denominationalism denominative denominator denotation denotative denote denouement denounce denouncement denouncer de novo dense densely density dent dental dentary dentate dentation denticle denticular denticulate denticulated dentifrice dentil dentist dentistry dentition dentoid denture denuclearize denudation denude denunciation denunciative denunciatory deny deodar deodorant deodorize deontology deo volente deoxidate deoxidation deoxidization deoxidize deoxidizer deoxygenate depart departed department departmental departmentalism departmentalize departure depasturage depasture depauperate depauperize depend dependability dependable dependant dependence dependency dependent depersonalize depict depicter depiction depictor depicture depilate depilation depilatory deplane deplenish deplete depletion depletive depletory deplorable deplore deploy deployment deplume depolarization depolarize depoliticize depone deponent depopulate depopulation deport deportable deportation deportee deportment deposable deposal depose deposit depositary deposition depositor depository depot depravation deprave depraved depravity deprecate deprecation deprecative deprecatory depreciate depreciatingly depreciation depreciative depreciatory depredate depredation depredator depredatory depress depressant depressed depressing depression depressive depressor deprivation deprive deprived depth depth-bomb depth-charge deputation depute deputize deputy deracinate deracination derail derailment derange deranged derangement derate deration derby derelict dereliction deride derisible derision derisive derivable derivate derivation derivationist derivative derive derm derma dermal dermatic dermatitis dermatoid dermatology dermoid dernier cri derogate derogation derogatory derrick derring-do derringer derv dervish desalinate desalinize desalt descant descend descendable descendant descendent descending descent describe description descriptive descry desecrate desecration desegregate desegregation desentisize desert deserted deserter desertion deserve deservedly deserving desex desexualize desiccate desiccation desiccator desiderate desiderative desideratum design designate designation designedly designee designer designing desirability desirable desire desirous desist desk desman desolate desolation despair despairing despatch despatcher desperado desperate desperation despicable despise despite despiteful despoil despoilment despoliation despond despondency despondent despot despotic despotism dessert destination destine destiny destitute destitution destroy destroyer destructible destruction destructive destructiveness destructor desuetude desultory detach detachable detached detachment detail detailed detain detainee detainer detect detectable detectaphone detection detective detectophone detector detent detente detention deter detergent deteriorate deterioration deteriorative determent determinable determinant determinate determination determinative determine determined determinism deterrent detest detestable detestation dethrone detinue detonate detonating detonation detonative detonator detour detract detraction detractive detractor detractress detrain detriment detrimental detrited detrition detritus de trop detumescence deuce deuced deucedly deuterium Deuteronomy devaluate devaluation devalue devastate devastating devastation develop developable developer developing development developmental devest deviate deviation deviationism device devil devil-dodger devil fish devilish devilishly devilishness devilism devilkin devil-may-care devilment devilry devil's food cake deviltry devil-worship devious deviously deviousness devisable devise devisee deviser devisor devitalization devitalize devitrify devocalize devoice devoid devolution devolve Devonian devote devoted devotee devotion devotional devour devouringly devout devoutness dew dewberry dew-claw dew-drop dew-fall dewily dewiness dewlap dew-point dewpond dewy dewy-eyed dexter dexterity dexterous dextrose dextrous