Начало Английски Български Тестове Системни

Правописен речник

OFF  
учен - съществително име, мъжки род, ед.ч., основна форма - учен

  учен             основна форма
  учен             ед.ч.
  учена             ед.ч., непълен член
  ученът            ед.ч., пълен член
  учени             мн.ч.
  учените            мн.ч., членувано
  учена             бройна форма
  [няма форма]         звателна формаучен - прилагателно име, м.р., ед.ч., основна форма - учен

  учен             основна форма
  учен             м.р., ед.ч.
  учения            м.р., ед.ч., непълен член
  ученият            м.р., ед.ч., пълен член
  учена             ж.р., ед.ч.
  учената            ж.р., ед.ч., членувано
  учено             ср.р., ед.ч.
  ученото            ср.р., ед.ч., членувано
  учени             мн.ч.
  учените            мн.ч., членуваноучен - глагол, мин.страд.прич., ед.ч., м.р., основна форма - уча

  уча              основна форма
  уча              сег.вр., 1л., ед.ч.
  учиш             сег.вр., 2л., ед.ч.
  учи              сег.вр., 3л., ед.ч.
  учим             сег.вр., 1л., мн.ч.
  учите             сег.вр., 2л., мн.ч.
  учат             сег.вр., 3л., мн.ч.
  учих             мин.св.вр., 1л., ед.ч.
  учи              мин.св.вр., 2л., ед.ч.
  учи              мин.св.вр., 3л., ед.ч.
  учихме            мин.св.вр., 1л., мн.ч.
  учихте            мин.св.вр., 2л., мн.ч.
  учиха             мин.св.вр., 3л., мн.ч.
  учех             мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
  учеше             мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
  учеше             мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
  учехме            мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
  учехте            мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
  учеха             мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
  учи              повелително наклонение, ед.ч.
  учете             повелително наклонение, мн.ч.
  учил             мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
  училия            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  училият            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  учила             мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
  училата            мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  учило             мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
  училото            мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  учили             мин.деят.св.прич., мн.ч.
  училите            мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
  учел             мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
  учелия            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  учелият            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  учела             мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
  учелата            мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  учело             мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
  учелото            мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  учели             мин.деят.несв.прич., мн.ч.
  учелите            мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
  учен             мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
  учения            мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  ученият            мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  учена             мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
  учената            мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  учено             мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
  ученото            мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  учени             мин.страд.прич., мн.ч.
  учените            мин.страд.прич., мн.ч., членувано
  учещ             сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
  учещия            сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  учещият            сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  учеща             сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
  учещата            сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  учещо             сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
  учещото            сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  учещи             сег.деят.прич., мн.ч.
  учещите            сег.деят.прич., мн.ч., членувано
  учейки            деепричастие