Начало Английски Български Тестове Системни

Правописен речник

OFF  
то - лично местоимение, именителен падеж, основна форма - то

  то              основна форма
  то              именителен падеж
  него             винителен падеж
  го              винителен падеж, кратка форма
  нему             дателен падеж
  него             дателен падеж, предложна форма (на ?)
  му              дателен падеж, кратка формато - съюз, основна форма, основна форма - то

  то              основна форма