Начало Английски Български Тестове Системни

Правописен речник

OFF  
тлеещ - прилагателно име, м.р., ед.ч., основна форма - тлеещ

  тлеещ             основна форма
  тлеещ             м.р., ед.ч.
  тлеещия            м.р., ед.ч., непълен член
  тлеещият           м.р., ед.ч., пълен член
  тлееща            ж.р., ед.ч.
  тлеещата           ж.р., ед.ч., членувано
  тлеещо            ср.р., ед.ч.
  тлеещото           ср.р., ед.ч., членувано
  тлеещи            мн.ч.
  тлеещите           мн.ч., членуванотлеещ - глагол, сег.деят.прич., ед.ч., м.р., основна форма - тлея

  тлея             основна форма
  тлея             сег.вр., 1л., ед.ч.
  тлееш             сег.вр., 2л., ед.ч.
  тлее             сег.вр., 3л., ед.ч.
  тлеем             сег.вр., 1л., мн.ч.
  тлеете            сег.вр., 2л., мн.ч.
  тлеят             сег.вр., 3л., мн.ч.
  тлях             мин.св.вр., 1л., ед.ч.
  тля              мин.св.вр., 2л., ед.ч.
  тля              мин.св.вр., 3л., ед.ч.
  тляхме            мин.св.вр., 1л., мн.ч.
  тляхте            мин.св.вр., 2л., мн.ч.
  тляха             мин.св.вр., 3л., мн.ч.
  тлеех             мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
  тлееше            мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
  тлееше            мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
  тлеехме            мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
  тлеехте            мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
  тлееха            мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
  тлей             повелително наклонение, ед.ч.
  тлейте            повелително наклонение, мн.ч.
  тлял             мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
  тлелия            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  тлелият            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  тляла             мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
  тлялата            мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  тляло             мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
  тлялото            мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  тлели             мин.деят.св.прич., мн.ч.
  тлелите            мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
  тлеел             мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
  тлеелия            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  тлеелият           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  тлеела            мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
  тлеелата           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  тлеело            мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
  тлеелото           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  тлеели            мин.деят.несв.прич., мн.ч.
  тлеелите           мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
  тлян             мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
  тляния            мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  тляният            мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  тляна             мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
  тляната            мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  тляно             мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
  тляното            мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  тлени             мин.страд.прич., мн.ч.
  тлените            мин.страд.прич., мн.ч., членувано
  тлеещ             сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
  тлеещия            сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  тлеещият           сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  тлееща            сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
  тлеещата           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  тлеещо            сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
  тлеещото           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  тлеещи            сег.деят.прич., мн.ч.
  тлеещите           сег.деят.прич., мн.ч., членувано
  тлеейки            деепричастие