Начало Английски Български Тестове Системни

Правописен речник

OFF  
тласна - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч., основна форма - тласна

     глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч., основна форма - тласна

     глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч., основна форма - тласна

  тласна            основна форма
  тласна            сег.вр., 1л., ед.ч.
  тласнеш            сег.вр., 2л., ед.ч.
  тласне            сег.вр., 3л., ед.ч.
  тласнем            сег.вр., 1л., мн.ч.
  тласнете           сег.вр., 2л., мн.ч.
  тласнат            сег.вр., 3л., мн.ч.
  тласнах            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
  тласна            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
  тласна            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
  тласнахме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
  тласнахте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
  тласнаха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
  тласнех            мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
  тласнеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
  тласнеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
  тласнехме           мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
  тласнехте           мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
  тласнеха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
  тласни            повелително наклонение, ед.ч.
  тласнете           повелително наклонение, мн.ч.
  тласнал            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
  тласналия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  тласналият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  тласнала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
  тласналата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  тласнало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
  тласналото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  тласнали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
  тласналите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
  тласнел            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
  тласнелия           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  тласнелият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  тласнела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
  тласнелата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  тласнело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
  тласнелото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  тласнели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
  тласнелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
  тласнат            мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
  тласнатия           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  тласнатият          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  тласната           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
  тласнатата          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  тласнато           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
  тласнатото          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  тласнати           мин.страд.прич., мн.ч.
  тласнатите          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
  [няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
  [няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  [няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  [няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
  [няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  [няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
  [няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  [няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
  [няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
  [няма форма]         деепричастие