Начало Английски Български Тестове Системни

Правописен речник

OFF  
тласкам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч., основна форма - тласкам

  тласкам            основна форма
  тласкам            сег.вр., 1л., ед.ч.
  тласкаш            сег.вр., 2л., ед.ч.
  тласка            сег.вр., 3л., ед.ч.
  тласкаме           сег.вр., 1л., мн.ч.
  тласкате           сег.вр., 2л., мн.ч.
  тласкат            сег.вр., 3л., мн.ч.
  тласках            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
  тласка            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
  тласка            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
  тласкахме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
  тласкахте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
  тласкаха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
  тласках            мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
  тласкаше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
  тласкаше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
  тласкахме           мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
  тласкахте           мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
  тласкаха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
  тласкай            повелително наклонение, ед.ч.
  тласкайте           повелително наклонение, мн.ч.
  тласкал            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
  тласкалия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  тласкалият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  тласкала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
  тласкалата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  тласкало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
  тласкалото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  тласкали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
  тласкалите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
  тласкал            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
  тласкалия           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  тласкалият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  тласкала           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
  тласкалата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  тласкало           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
  тласкалото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  тласкали           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
  тласкалите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
  тласкан            мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
  тласкания           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  тласканият          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  тласкана           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
  тласканата          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  тласкано           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
  тласканото          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  тласкани           мин.страд.прич., мн.ч.
  тласканите          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
  тласкащ            сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
  тласкащия           сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  тласкащият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  тласкаща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
  тласкащата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  тласкащо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
  тласкащото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  тласкащи           сег.деят.прич., мн.ч.
  тласкащите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
  тласкайки           деепричастие