Начало Английски Български Тестове Системни

Правописен речник

OFF  
тласвам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч., основна форма - тласвам

  тласвам            основна форма
  тласвам            сег.вр., 1л., ед.ч.
  тласваш            сег.вр., 2л., ед.ч.
  тласва            сег.вр., 3л., ед.ч.
  тласваме           сег.вр., 1л., мн.ч.
  тласвате           сег.вр., 2л., мн.ч.
  тласват            сег.вр., 3л., мн.ч.
  тласвах            мин.св.вр., 1л., ед.ч.
  тласва            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
  тласва            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
  тласвахме           мин.св.вр., 1л., мн.ч.
  тласвахте           мин.св.вр., 2л., мн.ч.
  тласваха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
  тласвах            мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
  тласваше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
  тласваше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
  тласвахме           мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
  тласвахте           мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
  тласваха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
  тласвай            повелително наклонение, ед.ч.
  тласвайте           повелително наклонение, мн.ч.
  тласвал            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
  тласвалия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  тласвалият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  тласвала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
  тласвалата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  тласвало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
  тласвалото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  тласвали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
  тласвалите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
  тласвал            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
  тласвалия           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  тласвалият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  тласвала           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
  тласвалата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  тласвало           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
  тласвалото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  тласвали           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
  тласвалите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
  тласван            мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
  тласвания           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  тласваният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  тласвана           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
  тласваната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  тласвано           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
  тласваното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  тласвани           мин.страд.прич., мн.ч.
  тласваните          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
  тласващ            сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
  тласващия           сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  тласващият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  тласваща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
  тласващата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  тласващо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
  тласващото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  тласващи           сег.деят.прич., мн.ч.
  тласващите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
  тласвайки           деепричастие