Начало Английски Български Тестове Системни

Правописен речник

OFF  
тичам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч., основна форма - тичам

  тичам             основна форма
  тичам             сег.вр., 1л., ед.ч.
  тичаш             сег.вр., 2л., ед.ч.
  тича             сег.вр., 3л., ед.ч.
  тичаме            сег.вр., 1л., мн.ч.
  тичате            сег.вр., 2л., мн.ч.
  тичат             сег.вр., 3л., мн.ч.
  тичах             мин.св.вр., 1л., ед.ч.
  тича             мин.св.вр., 2л., ед.ч.
  тича             мин.св.вр., 3л., ед.ч.
  тичахме            мин.св.вр., 1л., мн.ч.
  тичахте            мин.св.вр., 2л., мн.ч.
  тичаха            мин.св.вр., 3л., мн.ч.
  тичах             мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
  тичаше            мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
  тичаше            мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
  тичахме            мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
  тичахте            мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
  тичаха            мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
  тичай             повелително наклонение, ед.ч.
  тичайте            повелително наклонение, мн.ч.
  тичал             мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
  тичалия            мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  тичалият           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  тичала            мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
  тичалата           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  тичало            мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
  тичалото           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  тичали            мин.деят.св.прич., мн.ч.
  тичалите           мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
  тичал             мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
  тичалия            мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  тичалият           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  тичала            мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
  тичалата           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  тичало            мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
  тичалото           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  тичали            мин.деят.несв.прич., мн.ч.
  тичалите           мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
  тичан             мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
  тичания            мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  тичаният           мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  тичана            мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
  тичаната           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  тичано            мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
  тичаното           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  тичани            мин.страд.прич., мн.ч.
  тичаните           мин.страд.прич., мн.ч., членувано
  тичащ             сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
  тичащия            сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  тичащият           сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  тичаща            сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
  тичащата           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  тичащо            сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
  тичащото           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  тичащи            сег.деят.прич., мн.ч.
  тичащите           сег.деят.прич., мн.ч., членувано
  тичайки            деепричастие