Начало Английски Български Тестове Системни

Правописен речник

OFF  
притисквам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч., основна форма - притисквам

  притисквам          основна форма
  притисквам          сег.вр., 1л., ед.ч.
  притискваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
  притисква           сег.вр., 3л., ед.ч.
  притискваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
  притисквате          сег.вр., 2л., мн.ч.
  притискват          сег.вр., 3л., мн.ч.
  притисквах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
  притисква           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
  притисква           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
  притисквахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
  притисквахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
  притискваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
  притисквах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
  притискваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
  притискваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
  притисквахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
  притисквахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
  притискваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
  притисквай          повелително наклонение, ед.ч.
  притисквайте         повелително наклонение, мн.ч.
  притисквал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
  притисквалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  притисквалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  притисквала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
  притисквалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  притисквало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
  притисквалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  притисквали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
  притисквалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
  притисквал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
  притисквалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  притисквалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  притисквала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
  притисквалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  притисквало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
  притисквалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  притисквали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
  притисквалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
  притискван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
  притисквания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  притискваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  притисквана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
  притискваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  притисквано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
  притискваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  притисквани          мин.страд.прич., мн.ч.
  притискваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
  притискващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
  притискващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  притискващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  притискваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
  притискващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  притискващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
  притискващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  притискващи          сег.деят.прич., мн.ч.
  притискващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
  притисквайки         деепричастие