Начало Английски Български Тестове Системни

Правописен речник

OFF  
принизено - прилагателно име, ср.р., ед.ч., основна форма - принизен

  принизен           основна форма
  принизен           м.р., ед.ч.
  принизения          м.р., ед.ч., непълен член
  принизеният          м.р., ед.ч., пълен член
  принизена           ж.р., ед.ч.
  принизената          ж.р., ед.ч., членувано
  принизено           ср.р., ед.ч.
  принизеното          ср.р., ед.ч., членувано
  принизени           мн.ч.
  принизените          мн.ч., членуванопринизено - глагол, мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., основна форма - принизя

  принизя            основна форма
  принизя            сег.вр., 1л., ед.ч.
  принизиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
  принизи            сег.вр., 3л., ед.ч.
  принизим           сег.вр., 1л., мн.ч.
  принизите           сег.вр., 2л., мн.ч.
  принизят           сег.вр., 3л., мн.ч.
  принизих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
  принизи            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
  принизи            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
  принизихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
  принизихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
  принизиха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
  принизях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
  принизеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
  принизеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
  принизяхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
  принизяхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
  принизяха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
  принизи            повелително наклонение, ед.ч.
  принизете           повелително наклонение, мн.ч.
  принизил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
  принизилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  принизилият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  принизила           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
  принизилата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  принизило           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
  принизилото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  принизили           мин.деят.св.прич., мн.ч.
  принизилите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
  принизял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
  принизялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  принизялият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  принизяла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
  принизялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  принизяло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
  принизялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  принизели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
  принизелите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
  принизен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
  принизения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  принизеният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  принизена           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
  принизената          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  принизено           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
  принизеното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  принизени           мин.страд.прич., мн.ч.
  принизените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
  принизящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
  принизящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  принизящият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  принизяща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
  принизящата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  принизящо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
  принизящото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  принизящи           сег.деят.прич., мн.ч.
  принизящите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
  принизейки          деепричастиепринизено - наречие, основна форма, основна форма - принизено

  принизено           основна форма