Начало Английски Български Тестове Системни

Правописен речник

OFF  
принеса - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч., основна форма - принеса

  принеса            основна форма
  принеса            сег.вр., 1л., ед.ч.
  принесеш           сег.вр., 2л., ед.ч.
  принесе            сег.вр., 3л., ед.ч.
  принесем           сег.вр., 1л., мн.ч.
  принесете           сег.вр., 2л., мн.ч.
  принесат           сег.вр., 3л., мн.ч.
  принесох           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
  принесе            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
  принесе            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
  принесохме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
  принесохте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
  принесоха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
  принесях           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
  принесеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
  принесеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
  принесяхме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
  принесяхте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
  принесяха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
  принеси            повелително наклонение, ед.ч.
  принесете           повелително наклонение, мн.ч.
  принесъл           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
  принеслия           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  принеслият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  принесла           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
  принеслата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  принесло           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
  принеслото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  принесли           мин.деят.св.прич., мн.ч.
  принеслите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
  принесял           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
  принесялия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  принесялият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  принесяла           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
  принесялата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  принесяло           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
  принесялото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  принесели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
  принеселите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
  принесен           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
  принесения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  принесеният          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  принесена           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
  принесената          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  принесено           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
  принесеното          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  принесени           мин.страд.прич., мн.ч.
  принесените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
  принесящ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
  принесящия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  принесящият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  принесяща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
  принесящата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  принесящо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
  принесящото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  принесящи           сег.деят.прич., мн.ч.
  принесящите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
  принесейки          деепричастие