Начало Английски Български Тестове Системни

Правописен речник

OFF  
принаждам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч., основна форма - принаждам

  принаждам           основна форма
  принаждам           сег.вр., 1л., ед.ч.
  принаждаш           сег.вр., 2л., ед.ч.
  принажда           сег.вр., 3л., ед.ч.
  принаждаме          сег.вр., 1л., мн.ч.
  принаждате          сег.вр., 2л., мн.ч.
  принаждат           сег.вр., 3л., мн.ч.
  принаждах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
  принажда           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
  принажда           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
  принаждахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
  принаждахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
  принаждаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
  принаждах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
  принаждаше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
  принаждаше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
  принаждахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
  принаждахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
  принаждаха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
  принаждай           повелително наклонение, ед.ч.
  принаждайте          повелително наклонение, мн.ч.
  принаждал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
  принаждалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  принаждалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  принаждала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
  принаждалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  принаждало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
  принаждалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  принаждали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
  принаждалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
  принаждал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
  принаждалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  принаждалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  принаждала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
  принаждалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  принаждало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
  принаждалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  принаждали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
  принаждалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
  принаждан           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
  принаждания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  принажданият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  принаждана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
  принажданата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  принаждано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
  принажданото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  принаждани          мин.страд.прич., мн.ч.
  принажданите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
  принаждащ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
  принаждащия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  принаждащият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  принаждаща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
  принаждащата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  принаждащо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
  принаждащото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  принаждащи          сег.деят.прич., мн.ч.
  принаждащите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
  принаждайки          деепричастие