Начало Английски Български Тестове Системни

Правописен речник

OFF  
принаден - прилагателно име, м.р., ед.ч., основна форма - принаден

  принаден           основна форма
  принаден           м.р., ед.ч.
  принадения          м.р., ед.ч., непълен член
  принаденият          м.р., ед.ч., пълен член
  принадена           ж.р., ед.ч.
  принадената          ж.р., ед.ч., членувано
  принадено           ср.р., ед.ч.
  принаденото          ср.р., ед.ч., членувано
  принадени           мн.ч.
  принадените          мн.ч., членуванопринаден - глагол, мин.страд.прич., ед.ч., м.р., основна форма - принадя

  принадя            основна форма
  принадя            сег.вр., 1л., ед.ч.
  принадиш           сег.вр., 2л., ед.ч.
  принади            сег.вр., 3л., ед.ч.
  принадим           сег.вр., 1л., мн.ч.
  принадите           сег.вр., 2л., мн.ч.
  принадят           сег.вр., 3л., мн.ч.
  принадих           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
  принади            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
  принади            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
  принадихме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
  принадихте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
  принадиха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
  принадех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
  принадеше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
  принадеше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
  принадехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
  принадехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
  принадеха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
  принади            повелително наклонение, ед.ч.
  принадете           повелително наклонение, мн.ч.
  принадил           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
  принадилия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  принадилият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  принадила           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
  принадилата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  принадило           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
  принадилото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  принадили           мин.деят.св.прич., мн.ч.
  принадилите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
  принадел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
  принаделия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  принаделият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  принадела           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
  принаделата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  принадело           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
  принаделото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  принадели           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
  принаделите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
  принаден           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
  принадения          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  принаденият          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  принадена           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
  принадената          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  принадено           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
  принаденото          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  принадени           мин.страд.прич., мн.ч.
  принадените          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
  принадещ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
  принадещия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  принадещият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  принадеща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
  принадещата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  принадещо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
  принадещото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  принадещи           сег.деят.прич., мн.ч.
  принадещите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
  принадейки          деепричастие