Начало Английски Български Тестове Системни

Правописен речник

OFF  
примърдвам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч., основна форма - примърдвам

  примърдвам          основна форма
  примърдвам          сег.вр., 1л., ед.ч.
  примърдваш          сег.вр., 2л., ед.ч.
  примърдва           сег.вр., 3л., ед.ч.
  примърдваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
  примърдвате          сег.вр., 2л., мн.ч.
  примърдват          сег.вр., 3л., мн.ч.
  примърдвах          мин.св.вр., 1л., ед.ч.
  примърдва           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
  примърдва           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
  примърдвахме         мин.св.вр., 1л., мн.ч.
  примърдвахте         мин.св.вр., 2л., мн.ч.
  примърдваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
  примърдвах          мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
  примърдваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
  примърдваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
  примърдвахме         мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
  примърдвахте         мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
  примърдваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
  примърдвай          повелително наклонение, ед.ч.
  примърдвайте         повелително наклонение, мн.ч.
  примърдвал          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
  примърдвалия         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  примърдвалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  примърдвала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
  примърдвалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  примърдвало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
  примърдвалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  примърдвали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
  примърдвалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
  примърдвал          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
  примърдвалия         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  примърдвалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  примърдвала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
  примърдвалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  примърдвало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
  примърдвалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  примърдвали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
  примърдвалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
  примърдван          мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
  примърдвания         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  примърдваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  примърдвана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
  примърдваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  примърдвано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
  примърдваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  примърдвани          мин.страд.прич., мн.ч.
  примърдваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
  примърдващ          сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
  примърдващия         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  примърдващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  примърдваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
  примърдващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  примърдващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
  примърдващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  примърдващи          сег.деят.прич., мн.ч.
  примърдващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
  примърдвайки         деепричастие