Начало Английски Български Тестове Системни

Правописен речник

OFF  
примъкна - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч., основна форма - примъкна

      глагол, мин.св.вр., 2л., ед.ч., основна форма - примъкна

      глагол, мин.св.вр., 3л., ед.ч., основна форма - примъкна

  примъкна           основна форма
  примъкна           сег.вр., 1л., ед.ч.
  примъкнеш           сег.вр., 2л., ед.ч.
  примъкне           сег.вр., 3л., ед.ч.
  примъкнем           сег.вр., 1л., мн.ч.
  примъкнете          сег.вр., 2л., мн.ч.
  примъкнат           сег.вр., 3л., мн.ч.
  примъкнах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
  примъкна           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
  примъкна           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
  примъкнахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
  примъкнахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
  примъкнаха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
  примъкнех           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
  примъкнеше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
  примъкнеше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
  примъкнехме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
  примъкнехте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
  примъкнеха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
  примъкни           повелително наклонение, ед.ч.
  примъкнете          повелително наклонение, мн.ч.
  примъкнал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
  примъкналия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  примъкналият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  примъкнала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
  примъкналата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  примъкнало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
  примъкналото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  примъкнали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
  примъкналите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
  примъкнел           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
  примъкнелия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  примъкнелият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  примъкнела          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
  примъкнелата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  примъкнело          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
  примъкнелото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  примъкнели          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
  примъкнелите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
  примъкнат           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
  примъкнатия          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  примъкнатият         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  примъкната          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
  примъкнатата         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  примъкнато          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
  примъкнатото         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  примъкнати          мин.страд.прич., мн.ч.
  примъкнатите         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
  [няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
  [няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  [няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  [няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
  [няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  [няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
  [няма форма]         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  [няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч.
  [няма форма]         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
  [няма форма]         деепричастие