Начало Английски Български Тестове Системни

Правописен речник

OFF  
примъквам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч., основна форма - примъквам

  примъквам           основна форма
  примъквам           сег.вр., 1л., ед.ч.
  примъкваш           сег.вр., 2л., ед.ч.
  примъква           сег.вр., 3л., ед.ч.
  примъкваме          сег.вр., 1л., мн.ч.
  примъквате          сег.вр., 2л., мн.ч.
  примъкват           сег.вр., 3л., мн.ч.
  примъквах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
  примъква           мин.св.вр., 2л., ед.ч.
  примъква           мин.св.вр., 3л., ед.ч.
  примъквахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
  примъквахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
  примъкваха          мин.св.вр., 3л., мн.ч.
  примъквах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
  примъкваше          мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
  примъкваше          мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
  примъквахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
  примъквахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
  примъкваха          мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
  примъквай           повелително наклонение, ед.ч.
  примъквайте          повелително наклонение, мн.ч.
  примъквал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
  примъквалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  примъквалият         мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  примъквала          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
  примъквалата         мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  примъквало          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
  примъквалото         мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  примъквали          мин.деят.св.прич., мн.ч.
  примъквалите         мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
  примъквал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
  примъквалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  примъквалият         мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  примъквала          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
  примъквалата         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  примъквало          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
  примъквалото         мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  примъквали          мин.деят.несв.прич., мн.ч.
  примъквалите         мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
  примъкван           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
  примъквания          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  примъкваният         мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  примъквана          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
  примъкваната         мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  примъквано          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
  примъкваното         мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  примъквани          мин.страд.прич., мн.ч.
  примъкваните         мин.страд.прич., мн.ч., членувано
  примъкващ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
  примъкващия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  примъкващият         сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  примъкваща          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
  примъкващата         сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  примъкващо          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
  примъкващото         сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  примъкващи          сег.деят.прич., мн.ч.
  примъкващите         сег.деят.прич., мн.ч., членувано
  примъквайки          деепричастие