Начало Английски Български Тестове Системни

Правописен речник

OFF  
привилегирован - прилагателно име, м.р., ед.ч., основна форма - привилегирован

  привилегирован        основна форма
  привилегирован        м.р., ед.ч.
  привилегирования       м.р., ед.ч., непълен член
  привилегированият       м.р., ед.ч., пълен член
  привилегирована        ж.р., ед.ч.
  привилегированата       ж.р., ед.ч., членувано
  привилегировано        ср.р., ед.ч.
  привилегированото       ср.р., ед.ч., членувано
  привилегировани        мн.ч.
  привилегированите       мн.ч., членуванопривилегирован - глагол, мин.страд.прич., ед.ч., м.р., основна форма - привилегировам

  привилегировам        основна форма
  привилегировам        сег.вр., 1л., ед.ч.
  привилегироваш        сег.вр., 2л., ед.ч.
  привилегирова         сег.вр., 3л., ед.ч.
  привилегироваме        сег.вр., 1л., мн.ч.
  привилегировате        сег.вр., 2л., мн.ч.
  привилегироват        сег.вр., 3л., мн.ч.
  привилегировах        мин.св.вр., 1л., ед.ч.
  привилегирова         мин.св.вр., 2л., ед.ч.
  привилегирова         мин.св.вр., 3л., ед.ч.
  привилегировахме       мин.св.вр., 1л., мн.ч.
  привилегировахте       мин.св.вр., 2л., мн.ч.
  привилегироваха        мин.св.вр., 3л., мн.ч.
  привилегировах        мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
  привилегироваше        мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
  привилегироваше        мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
  привилегировахме       мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
  привилегировахте       мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
  привилегироваха        мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
  привилегировай        повелително наклонение, ед.ч.
  привилегировайте       повелително наклонение, мн.ч.
  привилегировал        мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
  привилегировалия       мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  привилегировалият       мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  привилегировала        мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
  привилегировалата       мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  привилегировало        мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
  привилегировалото       мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  привилегировали        мин.деят.св.прич., мн.ч.
  привилегировалите       мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
  привилегировал        мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
  привилегировалия       мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  привилегировалият       мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  привилегировала        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
  привилегировалата       мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  привилегировало        мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
  привилегировалото       мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  привилегировали        мин.деят.несв.прич., мн.ч.
  привилегировалите       мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
  привилегирован        мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
  привилегирования       мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  привилегированият       мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  привилегирована        мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
  привилегированата       мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  привилегировано        мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
  привилегированото       мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  привилегировани        мин.страд.прич., мн.ч.
  привилегированите       мин.страд.прич., мн.ч., членувано
  привилегироващ        сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
  привилегироващия       сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  привилегироващият       сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  привилегироваща        сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
  привилегироващата       сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  привилегироващо        сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
  привилегироващото       сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  привилегироващи        сег.деят.прич., мн.ч.
  привилегироващите       сег.деят.прич., мн.ч., членувано
  привилегировайки       деепричастие