Начало Английски Български Тестове Системни

Правописен речник

OFF  
опаковам - глагол, сег.вр., 1л., ед.ч., основна форма - опаковам

  опаковам           основна форма
  опаковам           сег.вр., 1л., ед.ч.
  опаковаш           сег.вр., 2л., ед.ч.
  опакова            сег.вр., 3л., ед.ч.
  опаковаме           сег.вр., 1л., мн.ч.
  опаковате           сег.вр., 2л., мн.ч.
  опаковат           сег.вр., 3л., мн.ч.
  опаковах           мин.св.вр., 1л., ед.ч.
  опакова            мин.св.вр., 2л., ед.ч.
  опакова            мин.св.вр., 3л., ед.ч.
  опаковахме          мин.св.вр., 1л., мн.ч.
  опаковахте          мин.св.вр., 2л., мн.ч.
  опаковаха           мин.св.вр., 3л., мн.ч.
  опаковах           мин.несв.вр., 1л., ед.ч.
  опаковаше           мин.несв.вр., 2л., ед.ч.
  опаковаше           мин.несв.вр., 3л., ед.ч.
  опаковахме          мин.несв.вр., 1л., мн.ч.
  опаковахте          мин.несв.вр., 2л., мн.ч.
  опаковаха           мин.несв.вр., 3л., мн.ч.
  опаковай           повелително наклонение, ед.ч.
  опаковайте          повелително наклонение, мн.ч.
  опаковал           мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р.
  опаковалия          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  опаковалият          мин.деят.св.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  опаковала           мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р.
  опаковалата          мин.деят.св.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  опаковало           мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р.
  опаковалото          мин.деят.св.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  опаковали           мин.деят.св.прич., мн.ч.
  опаковалите          мин.деят.св.прич., мн.ч., членувано
  опаковал           мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р.
  опаковалия          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  опаковалият          мин.деят.несв.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  опаковала           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р.
  опаковалата          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  опаковало           мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р.
  опаковалото          мин.деят.несв.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  опаковали           мин.деят.несв.прич., мн.ч.
  опаковалите          мин.деят.несв.прич., мн.ч., членувано
  опакован           мин.страд.прич., ед.ч., м.р.
  опакования          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  опакованият          мин.страд.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  опакована           мин.страд.прич., ед.ч., ж.р.
  опакованата          мин.страд.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  опаковано           мин.страд.прич., ед.ч., ср.р.
  опакованото          мин.страд.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  опаковани           мин.страд.прич., мн.ч.
  опакованите          мин.страд.прич., мн.ч., членувано
  опаковащ           сег.деят.прич., ед.ч., м.р.
  опаковащия          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., непълен член
  опаковащият          сег.деят.прич., ед.ч., м.р., пълен член
  опаковаща           сег.деят.прич., ед.ч., ж.р.
  опаковащата          сег.деят.прич., ед.ч., ж.р., членувано
  опаковащо           сег.деят.прич., ед.ч., ср.р.
  опаковащото          сег.деят.прич., ед.ч., ср.р., членувано
  опаковащи           сег.деят.прич., мн.ч.
  опаковащите          сег.деят.прич., мн.ч., членувано
  опаковайки          деепричастие